Disclaimer

Algemeen

‘Beata Bosma orthomoleculair advies’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 81492278, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.lichaamsbesef.nl

Beata Bosma  is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Orthomoleculaire therapie en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen. Er kunnen geen rechten aan  worden ontleend.

In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen. Meld een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs aan de therapeut en wees waakzaam voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit  Beata Bosma uit.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Beata Bosma. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Beata Bosma kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Beata Bosma attendeert op onjuistheden zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

 

Vragen/ klachten/ opmerkingen over deze disclaimer kunt u mailen naar beatabosma@gmail.com