Klachtenregeling


Als u niet tevreden bent

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening. Daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz (Wet kwaliteit en klachten in de gezondheidszorg) gestelde eisen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP (beroepsvereniging voor natuurkundig werkende professionals) www.nwp-natuurgeneeskunde.nl